Autobusy

Tyto bokorysy jsem kreslil mezi lety 2004 až 2010. Snahou bylo docílit co nejdetailnější zpracování v pixelové grafice, ve které se později dají snadno měnit nátěry.

Poslední verze byla dokončená 27. února 2010. Následovat měly bokorysy jednotlivých podtypů, ale k nim už jsem se nakonec nedostal.

Bokorysy je možné volně používat a překreslovat. V případě používání pro jiné, než vlastní potřeby, ocením uvedení odkazu na tuto stránku.

Karosa B 731, resp. B 732

Karosa C 734

Karosa C 735

Karosa LC 735

Karosa LC 736

Karosa B 741

Karosa C 744

© 2019 Michal Hanzlík, generated by Dosmiha Web system