Semafor

Semafor je počítačový program na procvičování přijímání semaforové abecedy. Je určený jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, ale i pro ty, co se přijímat semaforovou abecedu chtějí teprve naučit. Program je na obsluhu velmi jednoduchý a pracovat s ním zvládne naprosto každý. Šance, že se v přijímání semaforové abecedy výrazně zlepšíte, je téměř stoprocentní. Tento program jsem vytvořil  původně pro vlastní potřebu a naučil jsem se na něm přijímat semaforovou abecedu nejen bezchybně, ale i poměrně rychle. A vedlejší účinky tohoto programu? Naučíte se i kde je jaké písmeno na klávesnici :-).

Stáhnout program

K vysílání semaforové abecedy se používají dva dvoubarevné praporky. K vysílání na pevnině se používá kombinace červené a bílé, k vysílání na moři kombinace červené a žluté. Vysílající drží v každé ruce jeden praporek, přičemž polohy obou rukou znamenají vždy jeden znak abecedy. Pro každou ruku je poloh 7 a celkem je možné vytvořit 28 kombinací. 26 z nich tvoří písmena mezinárodní abecedy. Čísla, která se nevešla, se překrývají se začátkem písmen a ve vysílání jsou uvozená znaky "začátek čísel" a "konec čísel" (někde se uvádí "začátek písmen"). Konec slova se vysílá opsáním velkého kruhu jednou rukou.

© 2019 Michal Hanzlík, generated by Dosmiha Web system